สารบัญ

1.การสมัครสมาชิก
2.การเข้าสู่ระบบ และการเติมเงิน
3.การใช้บริการนักกฎหมาย
4.การนัดหมายเพื่อ VDO Call

ส่วนที่ 1 ) การสมัครสมาชิก

อธิบายขั้นตอนสมัครสมาชิก

1.1 เลือกปุ่ม "เริ่มต้นใช้งาน" มุมบนขวามือเพื่อ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน

1.2 หากเป็นสมาชิกอยู่แล้ว สามารถกรอกข้อมูล แล้วกดปุ่ม ล็อกอิน หากไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน ให้คลิกปุ่ม "สมัครสมาชิก"

1.3 ในหน้าสมัครสมาชิก กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และคลิกเลือกว่าสมัครเป็น "ผู้รับบริการ" (ลูกค้าที่ต้องการปรึกษากฎหมาย) หลังจากนั้นคลิกปุ่ม "สมัครสมาชิก"


ส่วนที่ 2 ) การเข้าสู่ระบบ และการเติมเงิน

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ หลังจากสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

2.1 กรอกข้อมูล อีเมลและรหัสผ่าน หลังจากนั้น กดปุ่มล็อกอิน , หากลืมรหัสผ่านให้คลิกปุ่ม ลืมรหัสผ่าน และกรอกอีเมลของท่าน

2.2 หลักจากล็อกอินผ่าน และเข้าสู่ "ระบบจัดการสมาชิก" จะแสดงข้อมูลภาพรวมให้ท่าน*** ออร์เดอร์ทั้งหมด , แสดงจำนวนรายการสั่งซื้อบริการทั้งหมดภายในเว็บไซต์

2.3 เติมเงินเข้าสู่ระบบ โดยการคลิกเมนูด้านซ้าย

2.4 เลือกแพกเกจ หรือ กรอกจำนวนเงินที่ท่านต้องการเติมเข้าสู่ระบบ


การเติมเงินสามารถเลือกได้หลายช่องทาง Internet Banking,Credit Card,etc.

2.5 หลังจากทำการเติมเงินเข้าสู่ระบบเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงให้เห็นถึงรายการ "ประวัติการเติมเงิน"


ส่วนที่ 3 ) การใช้บริการนักกฎหมาย

อธิบายขั้นตอนการใช้บริการภายในเว็บไซต์

3.1 ท่านสามารถเลือกบริการต่างๆได้ โดยการกดเมนู "ใบรับนัด" หรือ เมนู "กลับสู่หน้าแรก" และเลือกเมนู "ปรึกษากฎหมาย"

3.2 ระบบจะแสดง "บริการทั้งหมด" ภายในเว็บไซต์ โดยท่านสามารถเลือกบริการที่ท่านสนใจ หลังจากนั้นกดปุ่ม "เริ่มต้น xxx บาท"

3.3 ภายในรายละเอียดบริการ จะแสดงข้อมูล ของบริการนั้นๆ หากท่านเลือกที่จะใช้บริการนี้ ให้กดปุ่ม "ชำระเงิน เพื่อเริ่มใช้บริการ"

3.4 หากท่านมีคูปองส่วนลด ให้กรอกลงในช่องกล่องข้อความ หากไม่มี ให้เว้นว่างไว้

3.5 หลังจากทำการสั่งซื้อ/ชำระ บริการนั้นๆ แล้ว ระบบจะบังคับให้ท่านเข้าสู่ "กล่องข้อความ(แชท)" กับ ผู้ให้บริการที่ท่านเลือก


ท่านสามารถพูดคุย หรือส่งเอกสาร (.doc,.docx,.pdf) หรือรูปต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ให้ผู้บริการ
และพูดคุยถึงรายละเอียดเบื้องต้น รวมถึงเวลาที่ท่านต้องการจะนัดหมายสำหรับการ VDO Call เพื่อปรึกษากฎหมาย

ส่วนที่ 4 ) การนัดหมายเพื่อ VDO Call

อธิบายขั้นตอนการนัดหมาย

4.1 หลังจากพูดคุยและตกลงเวลาที่จะนัดหมาย ทางผู้ให้บริการจะทำการ ออกใบนัดหมายมาดังนี้

4.2 หลังจากคลิก "ดูตารางการนัดหมายของคุณ" ระบบจะแสดงรายการนัดหมายทั้งหมดของคุณ


*** โดยหากรายการนัดหมายเป็นสี "เขียว" สามารถคลิกเพื่อเข้าสู่การ VDO Call ได้เลย

4.3 หลังจากการ VDO Call ระบบจะให้ท่าน กรอกใบประเมินการบริการโดยท่านสามารถเลือกได้ว่า "พึงพอใจ(ยืนยัน)" หรือ "ขอเงินคืน"