สารบัญ

1.การสมัครสมาชิก
2.การเข้าสู่ระบบ
3.การเพิ่มบริการ
4. การให้บริการ และ การนัดหมายเพื่อ VDO Call

ส่วนที่ 1 ) การสมัครสมาชิก

อธิบายขั้นตอนสมัครสมาชิก

1.1 เลือกปุ่ม "เริ่มต้นใช้งาน" มุมบนขวามือเพื่อ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน

1.2 หากเป็นสมาชิกอยู่แล้ว สามารถกรอกข้อมูล แล้วกดปุ่ม ล็อกอิน หากไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน ให้คลิกปุ่ม "สมัครสมาชิก"

1.3 ในหน้าสมัครสมาชิก กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และคลิกเลือกว่าสมัครเป็น "ผู้ให้บริการ" หลังจากนั้นคลิกปุ่ม "สมัครสมาชิก"


ส่วนที่ 2 ) การเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ หลังจากสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

2.1 กรอกข้อมูล อีเมลและรหัสผ่าน หลังจากนั้น กดปุ่มล็อกอิน , หากลืมรหัสผ่านให้คลิกปุ่ม ลืมรหัสผ่าน และกรอกอีเมลของท่าน

2.2 หลักจากล็อกอินผ่าน และเข้าสู่ "ระบบจัดการสมาชิก" จะแสดงข้อมูลภาพรวมให้ท่าน*** ออร์เดอร์ทั้งหมด , แสดงจำนวน รายการที่มีลูกค้ามาสั่งซื้อบริการ

ส่วนที่ 3 ) การเพิ่มบริการของท่าน

อธิบายขั้นตอนการเพิ่มบริการ

3.1 หลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบและอยู่ในหน้า "ระบบจัดการสมาชิก" ท่านสามารถเพิ่มบริการของท่านได้โดยคลิกเมนูที่ด้านซ้ายมือ

3.2 ระบบจะแสดงหน้า "เพิ่มบริการ" ให้ท่านกรอกรายละเอียดของบริการของท่านให้ครบทุกช่องเพียงเท่านี้ บริการของท่านก็จะอยู่ภายในเว็บไซต์ของเรา หลังจากนั้นรอจนกว่า ลูกค้าจะสั่งซื้อบริการของท่าน (จะมีอีเมลแจ้งไปหาท่านหากมีการสั่งซื้อจากลูกค้า)

ส่วนที่ 4 ) การให้บริการ และ การนัดหมายเพื่อ VDO Call

อธิบายขั้นตอนการนัดหมาย และการให้บริการสำหรับ ผู้ให้บริการ

4.1 หลักจากมีการสั่งซื้อจากลูกค้า ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนไปยังเมลย์ของท่าน และจะมีข้อความใหม่ในระบบ ซึ่งท่านจะต้องพูดคุยรายละเอียดกับลูกค้า

4.2 หลักจากคลิก "ข้อความใหม่/กล่องข้อความ" ระบบจะแสดง หัวข้อการแชททั้งหมด โดย "สีแดง" หมายถึงข้อความใหม่ยังไม่ได้อ่าน ให้คลิกเข้าไปเพื่ออ่านข้อความ

*** ให้ท่านพูดคุย กับลูกค้า เพื่อถามรายละเอียดและเมื่อตกลงได้แล้ว ให้ท่านทำการนัดหมายเพื่อ VDO Call โดยการกดปุ่ม "นัดหมาย"

4.3 กดปุ่ม "นัดหมาย" เพื่อทำการนัดหมาย โดยกรอกรายละเอียดหัวข้อการนัดหมาย และวันเวลา

4.4 เมื่อกดปุ่ม "ยืนยันการนัดหมาย" ระบบจะสร้างการนัดหมายให้กับท่าน

4.5 หลังจากคลิก "ดูตารางการนัดหมายของคุณ" ระบบจะแสดงรายการนัดหมายทั้งหมดของคุณ


*** โดยหากรายการนัดหมายเป็นสี "เขียว" สามารถคลิกเพื่อเข้าสู่การ VDO Call ได้เลย